Bezpieczeństwo przeciwpożarowe łask

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Jedną z ważniejszych kwestii w budowanej fabryce będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników. W tym celu inwestor mianował nadzwyczajną komórkę organizacyjną, jakiej głównym zadaniem  będzie dbanie o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Fachowcy z tej komórki przy współpracy straży pożarnej zaprojektują system kształcenia pracowników w obrębie bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zapobiegania zagrożeniom oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prócz tego ich zadaniem będzie wypracowanie odpowiednich regulaminów i procedur w przypadku pożaru.
Dodatkowym zadaniem pracowników owej komórki będzie wskazanie wszystkich elementów, jakie mogą być prawdopodobnym źródłem pożaru a wyeliminowanie zagrożenia.
Z uwagi na fakt, że w fabryce będą wykorzystywane artykuły palne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe będzie monitorowane przez straż pożarną co pół roku.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

sitemap